Újságok,napi,heti,havi folyóiratok
Itt add meg az alcímet

És a mostani Újvidéki magyar nyelvű gyermek hetilap az archivumban letölthető régebbi számokkal

https://napocska.hu/j-pajts-s-mzeskalcs-jvidk/

Cimbora (1922-1929)

A szatmári Szabadsajtó Könyvnyomda és Lapkiadó Rt kiadásában indult 1922. február 12-én, Szentimrei Jenő fáradozásainak eredményeképpen. A 29. számtól megszűnéséig (1929. július 14.) főszerkesztője Benedek Elek volt. Egy ideig hetente, majd havonta háromszor jelent meg, előbb "jó gyermekek képes hetilapja", majd "Románia és az utódállamok egyetlen magyar nyelvű képes gyermeklapja" alcímmel.

Jáki László

Benedek Elek és az ifjúságifolyóirat-kiadás

https://www.tanszertar.hu/eken/2009_02/jl2_0902.htm